2010-09-13
สำนักงานขายโครงการ Condo Fuse Mobius

งานเปิดตัว สำนักงานขาย และ ห้องตัวอย่าง FUSE MOBIUS วันที่ 15 ก.ย. 53
ทางโครงการ ได้จัดงานเปิดตัว สำนักงานขาย Fuse Mobius รามคำแหง คลองตัน
พร้อมเปิดให้ชม ห้องตัวอย่าง ณ สำนักงานขาย ปากซอย รามคำแหง 3/1
บริเวณโชว์รูมรถยนต์ไทยยานยนต์ ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าชม สำนักงานขายเป็นอย่างดี 

*The condition is subject to change without prior notice.