2013-06-24 โครงการคอนโดฟิวส์ โมเบียส
ภาพบรรยากาศในงานตรวจรับมอบห้อง

ภาพบรรยากาศการตรวจรับมอบห้อง ของโครงการ คอนโดฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง-คลองตัน        

*The condition is subject to change without prior notice.