รายชื่อผู้โชคดีได้รับ i-Pad 4 จากงาน Fuse Feel Beyond วันที่ 15-16 มิ.ย. 56

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ i-Pad 4 จากงาน Fuse Feel Beyond วันที่ 15-16 มิ.ย. 56

โครงการฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง - คลองตัน
1. คุณสุรินทร์ สังข์ทองจีน
2. คุณสิริวัฒน์ นันทโกวิท

โครงการฟิวส์ เซนเซ่ บางแค
1. คุณสมชาย เถาว์ชู
2. คุณฉันทณี รักธรรมยิ่ง
3. พ.ต. ฃก้องยศ แก้วแสน
4. คุณอัญชลี ดูเบ
5. คุณเสรี สิทธิมงคลกุล

โครงการฟิวส์ จันทน์ - สาธร
1. คุณนฤมล จิตวิทยาภรณ์
2. คุณตุลาการ แทรกสุข
3.คุณวิริยา อตมศิริกุล

*The condition is subject to change without prior notice.