ภาพบรรยากาศการรับของรางวัล i-Pad 4 จากงาน Fuse Feel Beyond โครงการฟิวส์ เซนเซ่ บางแค

ภาพบรรยากาศการรับของรางวัล i-Pad 4 จากงาน Fuse Feel Beyond วันที่ 15-16 มิ.ย. 56

*The condition is subject to change without prior notice.