การตรวจห้องมาตรฐานโครงการ คอนโด ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค โดยทีมงานผู้บริหารโครงการ

โครงการฟิวส์ เซนเซ่ บางแค โดยทีมผู้บริหารโครงการ (บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท), ทีมที่ปรึกษาโครงการ (บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด) และผู้รับเหมาของโครงการ (บริษัท สยาม มัลติคอน จำกัด) ได้มีการตรวจสอบคุณภาพห้องมาตรฐานของโครงการ ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพห้องมาตรฐาน จะเป็นห้องที่ใช้เป็นแบบอย่างเพื่อลด Defect ในการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานภายในห้องชุดก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าของโครงการ

*The condition is subject to change without prior notice.