ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากแคมเปญ Pruksa Non-Stop ครั้งที่ 1 ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง