ความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีพุทธมณฑลสาย 2 คอนโด ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค

รฟม.ลุยต่อสร้างรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน บางแค -พุทธมณฑล สาย 4 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา ยื่นข้อเสนอ 14 พ.ย. ก่อนเปิดประกวดราคาหาผู้รับเหมาปี 59 เริ่มสร้างปี 60...

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม.ได้เตรียมดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4 ระยะทาง 8 กม. ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ระหว่างนี้อยู่ขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวดราคาของโครงการดังกล่าว โดยได้ที่ปรึกษาในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า และจะใช้เวลาออกแบบ 8 เดือน จากนั้นจึงจะนำเสนอขออนุมัติโครงการ และเปิดประกวดหาผู้รับเหมาในงานก่อสร้างโครงการนี้ในปี 59  ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 60 คาดแล้วเสร็จในปี 64

"โครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4 มีความเหมาะสมที่จะดำเนินต่อเนื่อง เพราะได้พิจารณาเห็นว่า บนถนนเพชรเกษม มีความหนาแน่นของประชาชน การเดินทางบนถนนเพชรเกษมมีปริมาณรถคับคั่ง เราก็อยากดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องไป"

สำหรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เชื่อมโยงต่อเส้นทางจากระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง – บางแค โดยมีเส้นทางอยู่ตามแนวเกาะกลางของถนนเพชรเกษม เริ่มต้นที่สถานีหลักสอง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก และสิ้นสุดบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 4 รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม รฟม.ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทที่สนใจมารับเอกสารการจัดจ้างที่ปรึกษา ปรากฏมีบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสาร จำนวน 20 ราย และ บริษัทที่ขอรับเอกสารจัดจ้างที่ปรึกษานี้ จะต้องยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 14 พ.ย.57 เพื่อให้ รฟม. ดำเนินการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอต่อไป

ส่วนการจัดหาผู้เดินรถ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง – บางแค ระยะทาง 27 กม. นั้น ขณะนี้รอความชัดเจนจากกระทรวงคมนาคม จึงจะเรียกประชุมคณะกรรมการมาตรา 13  แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 35) เพื่อพิจารณาจัดหาผู้เดินรถรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการ รฟม.ได้ให้หลักการเห็นชอบที่จะให้เจรจาตรงกับผู้เดินรถเส้นทางปัจจุบัน ช่วงหัวลำโพง- บางซื่อ คือ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) เป็นผู้เดินรถส่วนต่อขยายเพราะจะทำให้ผู้โดยสารเกิดความสะดวก.

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 พ.ย. 2557 และ http://www.thairath.co.th/content/461031

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง