2013-06-24 โครงการคอนโดฟิวส์ โมเบียส
ภาพบรรยากาศในงานตรวจรับมอบห้อง

ภาพบรรยากาศการตรวจรับมอบห้อง ของโครงการ คอนโดฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง-คลองตัน        

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง