2013-06-24 โครงการคอนโดฟิวส์ โมเบียส
ภาพบรรยากาศของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPad4

ภาพบรรยากาศของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPad4 ภายในงานโครงการฟิวส์ โมเบียส 
รามคำแหง-คลองตัน

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง