ภาพบรรยากาศการรับของรางวัล i-Pad 4 จากงาน Fuse Feel Beyond โครงการ คอนโด ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค

ภาพบรรยากาศการรับของรางวัล i-Pad 4 จากงาน Fuse Feel Beyond วันที่ 15-16 มิ.ย. 56

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง