คอนโดฟิวส์ จันทน์ - สาทร 2 ห้องนอน เริ่ม 3.8 ลบ.*

คอนโดฟิวส์ จันทน์ - สาทร 2 ห้องนอน เริ่ม 3.8 ลบ.*

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง