ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 ชั้น 23. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Pruksa Contact Center : 1739
International Call : +662-299-0300
โทรสาร : 02-080-2700
อีเมล์ : webmaster@pruksa.com

กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง