คอนโด Fuse จันทน์-สาทร

เมษายน 2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการฟิวส์ จันทน์ – สาทร เดือน เม.ย. 2558

อาคาร A            

งานโครงสร้าง: แล้วเสร็จ  100%

งานระบบ: แล้วเสร็จ  100%

งานสถาปัตยกรรม: งานเก็บความเรียบร้อย ภายในห้องพัก

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง: งานตกแต่งภายใน Lobby

อาคาร B

งานโครงสร้าง: แล้วเสร็จ 100%

งานระบบ: แล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม: งานเก็บความเรียบร้อย ภายในห้องพัก

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง: งานตกแต่งภายใน Lobby

อาคาร C            

งานโครงสร้าง: แล้วเสร็จ  100%

งานระบบ: แล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม: งานเก็บความเรียบร้อย ภายในห้องพัก

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง: งานตกแต่งภายใน Lobby

Clubhouse

งานโครงสร้าง: แล้วเสร็จ 100%

งานระบบ: แล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม: แล้วเสร็จ 100%

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง: งานเก็บความเรียบร้อย

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ  99%

มีนาคม 2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการฟิวส์ จันทน์ - สาทร เดือน มี.ค.58

อาคาร A

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานระบบ : งานเดินสายไฟในห้องพัก และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ชั้น 28

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : งานตกแต่งภายใน Lobby

อาคาร B 

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานระบบ : งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ชั้น 29

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : งานตกแต่งภายใน Lobby

อาคาร C

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานระบบ : งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ชั้น 29

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : งานตกแต่งภายใน Lobby

Clubhouse

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานระบบ : แล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม : แล้วเสร็จ 100%

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : งาน Furniture

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 98%

กุมภาพันธ์ 2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้าง เดือน ก.พ.58

Building A

ดำเนินการงานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานระบบ : เดินสายไฟในห้องพักและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ดำเนินการแล้วเสร็จชั้น 26

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : ตกแต่งภายใน Lobby

Building B

ดำเนินการงานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานระบบ : งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ดำเนินการแล้วเสร็จชั้น 27

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : ตกแต่งภายใน Lobby

Building C

ดำเนินการงานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานระบบ : งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ดำเนินการแล้วเสร็จชั้น 27

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : ตกแต่งภายใน Lobby

Clubhouse

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานระบบ : แล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม : งานเก็บความเรียบร้อย

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : งาน Furniture

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 95%

มกราคม 2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้าง

Building A
ดำเนินการงานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%
งานระบบ : เดินสายไฟในห้องพักและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ดำเนินการแล้วเสร็จชั้น 25
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : ตกแต่งภายใน Lobby

Building B
ดำเนินการงานโครงสร้าง : งานโครงสร้างสระว่ายน้ำชั้น 5
งานระบบ : งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ดำเนินการแล้วเสร็จชั้น 25
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : ตกแต่งภายใน Lobby

Building C
ดำเนินการงานโครงสร้าง : งานโครงสร้างสระว่ายน้ำชั้น 5
งานระบบ : งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ดำเนินการแล้วเสร็จชั้น 26
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : ตกแต่งภายใน Lobby

Clubhouse
งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%
งานระบบ : งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานสถาปัตยกรรม : งานเก็บความเรียบร้อย
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : งาน Furniture

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 91%

ธันวาคม 2557

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้าง

Building A
ดำเนินการงานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%
งานระบบ : เดินสายไฟในห้องพักและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ดำเนินการแล้วเสร็จชั้น 21

Building B
ดำเนินการงานโครงสร้าง : งานโครงสร้างสระว่ายน้ำชั้น 5
งานระบบ : เดินสายไฟในห้องพักและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ดำเนินการแล้วเสร็จชั้น 21

Building C
ดำเนินการงานโครงสร้าง : งานโครงสร้างสระว่ายน้ำชั้น 5
งานระบบ : เดินสายไฟในห้องพักและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ดำเนินการแล้วเสร็จชั้น 22

Clubhouse
งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%
งานระบบ : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายใน Clubhouse
งานสถาปัตยกรรม : งานทาสีภายนอกอาคารและงานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : งานปูหินพื้นและงานติดตั้งฝ้า
ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 87%

พฤศจิกายน 2557

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

Building A

ดำเนินการงานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ

งานระบบ : เดินสายไฟในห้องพัก และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ชั้น 21

Building B และ C

ดำเนินการงานโครงสร้าง : อาคาร B,C งานสระว่ายน้ำชั้น 5

งานระบบ : เดินสายไฟในห้องพัก และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานสถาปัตยกรรม : งานติดตั้ง Furniture ในห้องพัก ชั้น 21

- Clubhouse

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ

งานระบบ : งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคาร

งานสถาปัตยกรรม : งานทาสีภายนอกอาคาร งานปูกกระเบื้องสระว่ายน้ำ

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : งานปูหินพื้น และงานติดตั้ฝ้า

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 87%

ตุลาคม 2557

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

Building A

ดำเนินการงานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ

งานระบบ : เดินสายไฟในห้องพัก และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานสถาปัตยกรรม : งานทาสีภายนอก,งานติดตั้งหน้าต่าง Aluminium ชั้น 28

Building B และ C

ดำเนินการงานโครงสร้าง : อาคาร B,C งานสระว่ายน้ำชั้น 5

งานระบบ : เดินสายไฟในห้องพัก และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานสถาปัตยกรรม : งานทาสีภายนอก,งานติดตั้งหน้าต่าง Aluminium ชั้น 30

- Clubhouse

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ

งานระบบ : งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคาร

งานสถาปัตยกรรม : งานทาสีภายนอกอาคาร งานปูกกระเบื้องสระว่ายน้ำ

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : งานปูกระเบื้องภายใน Clubhouse

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 81%

กันยายน 2557

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

Building A,B และ C

ดำเนินการงานโครงสร้าง : งานผนังตกแต่งดาดฟ้า

งานระบบ : เดินสายไฟในห้องพัก

งานสถาปัตยกรรม : งาน Precast ผนังภายนอกแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทาสีภายนอก

- Clubhouse

งานโครงสร้าง : งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ Clubhouse

งานระบบ : งานเดินท่อภายใน Clubhouse

งานสถาปัตยกรรม : งานมุงหลังคา,งานก่อผนังภายใน

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง : งานปูกระเบื้องภายใน Clubhouse

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 72%

สิงหาคม 2557

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

Building A

ดำเนินการงานโครงสร้างงานถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

งานระบบ Building A เดินท่อในส่วนห้องพักชั้น 28

งานผนังภายในแล้วเสร็จ,งาน Precast ชั้น 28

- Building B

ดำเนินการงานโครงสร้างงานถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

งานระบบ Building B เดินท่อในส่วนห้องพักชั้น 31

งานผนังภายในชั้น 31 ,งาน Precast ชั้น 31

- Building C

ดำเนินการงานโครงสร้างงานถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

งานระบบ Building C เดินท่อในส่วนห้องพักชั้น 31

งานผนังภายในชั้น 31 ,งาน Precast ชั้น 29

- Clubhouse

งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ Clubhouse

งานเดินท่อภายใน Clubhouse

งานสถาปัตย์ งานมุงหลังคา,งานก่อผนังภายใน

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 66%

กรกฎาคม 2557

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

Building A

ดำเนินการงานโครงสร้างงานถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

งานระบบ Building A เดินท่อในส่วนห้องพักชั้น 28

งานผนัง Building A ชั้น 28

งานภายในชั้น 18

- Building B

ดำเนินการงานโครงสร้างงานถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

งานระบบ Building B เดินท่อในส่วนห้องพักชั้น 31

งานผนัง Building B ชั้น 29

งานภายในชั้น 19

- Building C

ดำเนินการงานโครงสร้างงานถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

งานระบบ Building C เดินท่อในส่วนห้องพักชั้น 29

งานผนัง Building C ชั้น 28

งานภายในชั้น 17

- Clubhouse

งานหลังคา Clubhouse

งานเดินท่อภายใน Clubhouse

งานสถาปัตย์ งานก่อผนังห้องน้ำ

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 59%

มิถุนายน 2557

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

Building A

ดำเนินการงานโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นหลังคาและห้องเครื่องลิฟท์

งานระบบ Building A เดินท่อในส่วนห้องพักชั้น 27

งานผนัง Building A ชั้น 21

งานภายในชั้น 8

- Building B

ดำเนินการงานโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นหลังคาและห้องเครื่องลิฟท์

งานระบบ Building B เดินท่อในส่วนห้องพักชั้น 29

งานผนัง Building B ชั้น 19

งานภายในชั้น 7

- Building C

ดำเนินการงานโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นหลังคาและห้องเครื่องลิฟท์

งานระบบ Building C เดินท่อในส่วนห้องพักชั้น 29

งานผนัง Building C ชั้น 21

งานภายในชั้น 7

- Clubhouse

งานเสาอาคาร Clubhouse ชั้น 2

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 52%

พฤษภาคม 2557

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

Building A

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 27

งานระบบ Building A เดินท่อชั้น 23

งานผนัง Building A ชั้น 17

- Building B

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 29

งานระบบ Building B เดินท่อชั้น 25

งานผนัง Building B ชั้น 17

- Building C

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 29

งานระบบ Building C เดินท่อชั้น 25

งานผนัง Building C ชั้น 17

- Clubhouse

งานพื้นอาคาร Clubhouse ชั้น 2

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 43%

เมษายน 2557

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

Building A

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 23

งานระบบ Building A เดินท่อชั้น 19

งานผนัง Building A ชั้น 16

- Building Bฤ

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 25

งานระบบ Building B เดินท่อชั้น 21

งานผนัง Building B ชั้น 13

- Building C

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 25

งานระบบ Building C เดินท่อชั้น 21

งานผนัง Building C ชั้น 15

- Clubhouse

งานพื้นอาคาร Clubhouse

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 37%

มีนาคม 2557

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

Building A

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 19

งานระบบ Building A เดินท่อชั้น 15

งานผนัง Building A ชั้น 13

- Building B

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 21

งานระบบ Building B เดินท่อชั้น 17

งานผนัง Building B ชั้น 9

- Building C

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 20

งานระบบ Building C เดินท่อชั้น 16

งานผนัง Building C ชั้น 10

- Clubhouse

เริ่มงานฐานราก Clubhouse

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 32%

กุมภาพันธ์ 2557

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

- Building A

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 15

งานระบบ Building A เดินท่อชั้น 11

งานผนัง Building A ชั้น 8

- Building B

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 17

งานระบบ Building B เดินท่อชั้น 13

งานผนัง Building B ชั้น 7

- Building C

ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 16

งานระบบ Building C เดินท่อชั้น 12

งานผนัง Building C ชั้น 6

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 27%

มกราคม 2557

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

Building A ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 12

- Building B ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 13

- Building C ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 13

- งานระบบ Building A,B,C เดินท่อชั้น 8

- งานผนัง Building A ชั้น 5 Building B,C ชั้น 6

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 23%

ธันวาคม 2556

ความคืบหน้าด้าานการก่อสร้าง

- Building A ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 8

- Building B ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 10

- Building C ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 9

- งานระบบ Building A,B,C เดินท่อลานจอดรถ

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 19%

พฤศจิกายน 2556

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

- Building A ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 5

- Building B ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 5

- Building C ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 5

- งานระบบ Building A,B,C เดินท่อชั้นลานจอดรถ

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 15%

ตุลาคม 2556

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

- Building A ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 2

- Building B ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 3

- Building C ดำเนินการงานโครงสร้างชั้น 2

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโดยรวมประมาณ 12%

กันยายน 2556

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการฟิวส์จันทน์-สาทร

อยู่ระหว่างการดำเนินการงานโครงสร้างฐานรากและพื้นชั้นGround

ของอาคารA, B และC

มิถุนายน 2556

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

Progress : งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการทำ ระบบป้องกันดินพัง และฐานราก

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง