คอนโด Fuse จันทน์-สาทร

Studio 26.00 ตร.ม.

ธรรมชาติที่โอบล้อม...ใจกลางเมือง

26.00 ตารางเมตร

1 ห้องนอน 28.50 - 37.00 ตร.ม.

ธรรมชาติที่โอบล้อม...ใจกลางเมือง

28.50 - 37.00 ตารางเมตร

1 Bedroom 1B - 1 : 28.50 - 29.00 ตร.ม.

28.50-29.00 ตารางเมตร

1 Bedroom 1B - 3 : 32.00 - 32.50 ตร.ม.

32.00-32.50 ตารางเมตร

2 ห้องนอน 56.00 - 59.50 ตร.ม.

ธรรมชาติที่โอบล้อม...ใจกลางเมือง

56.00-59.50 ตารางเมตร

2 Bedroom 2B - 1 : 56.00 - 56.50 ตร.ม.

56.00 - 56.50 ตารางเมตร

Duplex 70.00 - 70.50 ตร.ม.

ธรรมชาติที่โอบล้อม...ใจกลางเมือง

70.00-70.50 ตารางเมตร

Penthouse 85.50 ตร.ม.

ธรรมชาติที่โอบล้อม...ใจกลางเมือง

85.50 ตารางเมตร

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง