คอนโด Fuse บางแค

รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้ง   :  ติดถนนพุทธมณฑลสาย 2
   (ใกล้แยกถนนเพชรเกษมตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2)
เนื้อที่โครงการ:  6-0-0 ไร่
ลักษณะโครงการ:  อาคารสูง 24 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
   ประกอบด้วย
     ที่พักอาศัย                      811 ยูนิต
     ร้านค้า                                 4 ยูนิต
     รวมจำนวนยูนิตทั้งหมด  815 ยูนิต
ลักษณะห้องชุด :
ลักษณะห้องขนาดพื้นที่
รูปแบบ 1A : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ24.00 - 24.50 ตารางเมตร
รูปแบบ 1B : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ26.00 - 27.00 ตารางเมตร
รูปแบบ 1C : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ30.00 - 32.00 ตารางเมตร
รูปแบบ 2A : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ45.50 - 46.00 ตารางเมตร
ร้านค้า แบบที่ 156.00               ตารางเมตร
ร้านค้า แบบที่ 286.00               ตารางเมตร

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง