คอนโด Fuse บางแค

1A : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
24.00 - 24.50 ตร.ม.

เปิดมุมมองใหม่ให้กว้างกว่า ทุกโสตสัมผัส กับคอนโด ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค

24.00-24.50 ตารางเมตร

Type 1A : 24.00 - 24.50 ตร.ม.

24.00-24.50 ตารางเมตร

2A : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
45.50 - 46.00 ตร.ม.

เปิดมุมมองใหม่ให้กว้างกว่า ทุกโสตสัมผัส กับคอนโด ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค

45.50-46.00 ตารางเมตร

Type 2A : 45.50 - 46.00 ตร.ม.

45.50 - 46.00 ตารางเมตร

1B : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
26.00 - 27.00 ตร.ม.

เปิดมุมมองใหม่ให้กว้างกว่า ทุกโสตสัมผัส กับคอนโด ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค

26.00 - 27.00 ตารางเมตร

Type 1B : 26.00 - 27.00 ตร.ม.

26.00-27.00 ตารางเมตร

1C : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
30.00 - 32.00 ตร.ม.

เปิดมุมมองใหม่ให้กว้างกว่า ทุกโสตสัมผัส กับคอนโด ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค

30.00 - 32.00 ตารางเมตร

Type 1C : 30.00 - 32.00 ตร.ม.

30.00-32.00 ตารางเมตร

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง