5-6 ส.ค.นี้ ทุ่มไม่อั้น รับ 3 ต่อ ลดเกินล้าน*

5-6 ส.ค.นี้ ทุ่มไม่อั้น รับ 3 ต่อ ลดเกินล้าน*

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง